Beste lezer,

Op 19 juni 2024 zijn de vennootschappen Amare Zorg en Zo B.V. en Amare Zorgcoaching B.V. in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank Oost-Brabant met benoeming van mr. drs F.P.G. Dix tot curator. De curator is werkzaam bij Turnaround Advocaten te Best.

In de afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om de zorg te kunnen continueren. Dat is gelukt, we zijn erin geslaagd om voor onze clienten en medewerkers partijen te vinden die de zorg continueren. De zorg zal per 1 augustus a.s. overgenomen worden door TZorg ( WMO clienten) en Actief Zorg.( WLZ clienten). Cliënten worden hierover per brief geïnformeerd.
We zijn ondanks de omstandigheden verheugd dat de zorg kan worden voortgezet. Een woord van dank aan alle medewerkers die tot op heden hun werk zijn blijven voortzetten voor al onze clienten!
Namens de RvT en bestuur, hartelijk dank voor uw vertrouwen de afgelopen jaren, we wensen u alle goeds.

AMARE ZORG & ZO

Amare Zorg & Zo biedt persoonsgerichte, betrokken en professionele huishoudelijke zorg aan mensen die dit zelf niet meer kunnen vanwege ziekte, ouderdom of een beperking. Samen met een deskundig en betrokken team zorgen wij ervoor dat onze cliënt de best passende “huishoudelijke zorg thuis” krijgt. Meedoen in de samenleving en eigen regie blijven voeren staan hoog in het vaandel bij Amare. Hier maken wij ons als organisatie dan ook sterk voor in het belang van onze cliënt. Professioneel, betrokken en met het hart op de juiste plaats!