INDICEREN VAN ZORG

Wanneer u zorg nodig heeft is hiervoor een indicatie nodig, ook hiervoor kunt u bij onze wijkverpleegkundige terecht.
De wijkverpleegkundige gaat hiervoor samen met u in gesprek om te kijken welke zorgvraag u heeft en op welke manier deze ingevuld kan worden. Hierin worden de mogelijkheden bekeken die u zelf heeft, welke uw netwerk eventueel heeft, en waar professionele zorg ingezet dient te worden. Al deze factoren samen genomen maken dat er een indicatie wordt gemaakt van de zorg die u nodig heeft, en welke vanuit ons zal worden ingezet. Bij verandering van uw zorgvraag wordt uiteraard de indicatie met u mee veranderd, zodat deze altijd aansluit bij uw zorgvraag!

U kunt uiteraard bij ons terecht voor een indicatie voor thuiszorg via de ZVW, maar ook voor een indicatie voor PGB kunt u bij ons terecht als u verzekerd bent bij CZ-groep.

 

EEN DUIDELIJK PLAN GEEFT RICHTING!

Aan de hand van de in kaart gebracht informatie kan de wijkverpleegkundige samen met u een zorgplan opstellen waarin alle informatie is opgenomen. Daarin wordt vermeld welke verpleegkundige diagnoses er spelen en welke verpleegdoelen daarbij worden gesteld. Op deze manier ligt er een duidelijk plan om passende zorg in te kunnen zetten, met daarin oog voor uw eigen regie en gebruik van uw eigen mogelijkheden. Door alle in te zetten zorg duidelijk weer te geven, is dit zorgplan een helder startpunt van waaruit de zorg kan worden ingezet. Zoals het hoort!

WAT MOGEN WIJ VOOR U DOEN?

Onze (wijk)verpleegkundigen helpen u graag bij het stellen van de indicatie en het opstellen van een helder zorgplan.
Ook wanneer u ervoor zou kiezen geen zorg af te nemen bij Amare Zorg & Zo kunt u een afspraak maken om een indicatie op te laten stellen waarmee u zorg in kunt zetten. Onze verpleegkundigen zijn dermate deskundig en objectief om hierin te kijken naar uw vraag, uw situatie en uw mogelijkheden, met daarbij aansluitende zorginzet. Ook de indicatiestelling voor zorg wordt voor u vergoed vanuit de zorgverzekeraar en wordt dus rechtstreeks gedeclareerd, daar zitten voor u dus verder geen kosten aan verbonden.

EEN AANVRAAG DOEN VOOR HET STELLEN VAN EEN INDICATIE?

Wanneer u graag gebruik maakt van onze hulp voor het aanvragen van een indicatie kunt u zich aanmelden via deze site bij ” zorg nodig” of via telefoonnummer 0416-760646. Voor vragen en/of advies zijn wij ook te bereiken via het volgende mailadres:  klantadvies@amarezorgenzo.nl

Belt of mailt u gerust, we staan u graag te woord!

Na ontvangst van uw aanmelding wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen voor het plannen van een gesprek. Dan weet u dat hulp onderweg is!

INDICATIE NODIG?

Neem contact op