WIJKVERPLEGING & PERSOONLIJKE VERZORGING

Wij zijn er voor iedereen die, door welke oorzaak ook, verzorging en/of verpleging nodig heeft in de thuissituatie. Bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, ouder worden, ziekte, ten gevolge van een ziekenhuisopname enz. Hierbij hebben wij uiteraard ook bijzondere aandacht voor mensen met een bestaande beperking, zoals een fysieke of (licht) verstandelijke beperking of andere beperkingen, die ervoor zorgen dat u ondersteuning behoeft bij uw dagelijks leven.

Samen met een deskundig en betrokken team fijne medewerkers, zorgen wij voor passende zorg thuis, samen met u afgestemd op uw wensen en behoeften, maar zeker ook op uw eigen mogelijkheden.

“U GENIET VAN HET LEVEN, MAAR SOMS HEEFT U WAT EXTRA ONDERSTEUNING NODIG?”

Wanneer u zich heeft aangemeld voor zorg wordt er een gesprek gepland met de wijkverpleegkundige. Aan de hand van uw zorgvraag stelt de wijkverpleegkundige samen met u een plan op met daarin uw wensen en behoeften, afspraken over de ontvangen en de uit te voeren zorg. Er is voor u altijd een vaste contactverpleegkundige bij wie u terecht kunt voor vragen, evaluatie en met wie u vorm geeft aan de coördinatie van uw persoonlijke zorgproces. Deze contactverpleegkundige staat bij ons midden in het team, en kan zo van dichtbij vorm geven aan het zorgproces zoals u dat wenst.

Wij willen graag een ‘tool’ zijn waarmee u uw leven in de thuissituatie zo optimaal kunt blijven leven, en vinden daarom samenwerken met uw netwerk belangrijk. Zij zijn tenslotte degenen die u het beste kennen, begrijpen wat u wenst en vaak al lange tijd, op welke manier dan ook, betrokken zijn geweest bij zorgen voor/om u. Een goed contact met de verzorgende en verpleegkundigen is daarom van groot belang en wij hechten daar ook veel waarde aan.

Wij zijn een kleinschalige organisatie die professionele zorg biedt. Hiermee staan we voor kwaliteit, kennis en expertise bij onze medewerkers, maar ook voor continuïteit, persoonlijkheid en betrokkenheid van onze medewerkers. Wij proberen uiteraard om continuïteit van zorg te waarborgen, bekende medewerkers die u kennen, waar u zich prettig bij voelt en die in kunnen spelen op uw wensen en behoeften in te zetten voor uw zorg. Wij gaan een verbinding aan met u en uw netwerk. Samen zorgen we voor de best passende zorg!

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?

Verpleging:

Het kan noodzakelijk zijn dat er bij u verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd om uw gezondheid en kwaliteit van leven te kunnen ondersteunen, echter is hier vaak wel de juiste expertise en kennis voor nodig. Omdat veel verpleegkundige handelingen wel in de thuissituatie plaats kunnen vinden, maar hier wel verpleegkundige inzet voor nodig is, kunt u hiervoor ook bij ons terecht. Denk hierbij bv. aan wondzorg, katheterisatie, sondevoeding, infusie enz. Wij hebben een aantal bekwame en professionele verpleegkundigen in dienst die u hierbij kunnen ondersteunen/deze handelingen uit kunnen voeren, of u deze handeling mogelijk aan kunnen leren om hierin uw zelfstandigheid zo optimaal mogelijk te behouden. Ook hierin verliezen eigen regie, wensen en behoeften uiteraard niet uit het oog!

Persoonlijke verzorging:

Dagelijks zijn er heel wat activiteiten en handelingen nodig om de dagelijkse verzorging uit te voeren, denk bv. aan aankleden, douchen, wassen, medicatie innemen, enz. Het kan zijn dat u deze handelingen (gedeeltelijk) niet zelf uit kunt voeren. Wij hebben verzorgenden in dienst die u bij deze handelingen kunnen ondersteunen, en deze, waar nodig, over kunnen nemen. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat u zich kunt verzorgen op een manier die u prettig vindt en daarmee toch de handelingen uit kunt voeren die u belangrijk vindt.

Ondersteunen naar zelfzorg:

Voor veel mensen is een zorgvraag een behoorlijke drempel, thuiszorg ingrijpend en iets wat u liever zo lang mogelijk uit wil stellen. Wij begrijpen dit en vinden het dan ook belangrijk om hierin met u te kijken naar mogelijkheden om uw zelfstandigheid en onafhankelijkheid zo lang mogelijk te behouden. In plaats van alle activiteiten en handelingen van u over te nemen, vinden wij het erg belangrijk om samen met u te kijken wat u zelf nog kunt en waar wij hierin aan kunnen vullen. Er zijn, zeker met de huidige ontwikkelingen in de zorg, vaak goede oplossingen te vinden om uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Wij staan daarom als team erg open voor bv. inzet van E-health en goede hulpmiddelen waarmee u zo min mogelijk afhankelijk bent van ons, zodat u uw eigen regie kunt houden en zo prettig mogelijk kunt blijven doen wat u graag doet!

PREVENTIE:

Het kan voorkomen dat u nog niet echt ziek bent, of een klacht nog niet aanwezig is, maar dat er wel een risico bestaat voor het ontwikkelen van een klacht en/of ziekte. Wij signaleren deze risico’s en kunnen samen met u in kaart brengen waar dit risico zit, waar het door wordt veroorzaakt en op welke manier we dit risico zoveel mogelijk kunnen beperken. Preventieve maatregelen kunnen dan worden ingezet om uw gezondheid zo optimaal mogelijk te houden.

OPROEPBARE ZORG:

Wanneer u thuis onverwacht snel zorg nodig heeft, zijn wij hiervoor oproepbaar. Bv. door een val, acuut ziek worden enz. Er is altijd deskundige hulp oproepbaar die u kunt bereiken wanneer u acuut een verpleegkundige of verzorgende nodig heeft. Wij komen dan zo snel mogelijk naar u toe, om u hierin op te vangen en voor u te zorgen.

Aanmelden

Wanneer u zorg nodig heeft in uw thuissituatie kunt u zich aanmelden via deze website voor Wijkverpleging of benader ons telefonisch op 0416-760646. Voor vragen en/of advies zijn wij ook te bereiken via het volgende mailadres:  wijkverpleging@amarezorgenzo.nl

Na ontvangst van uw aanmelding wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen voor het plannen van een intakegesprek.

ZORG NODIG?

Neem contact op