KLACHTEN WLZ / WMO / ZvW

Amare is als zorgaanbieder verplicht om haar cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg.  Sinds 1 januari 2017 is de wet WkkGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) van toepassing binnen de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en ZvW (Zorgverzekeringswet).
Dit betekent dat wij zowel een interne klachtenfunctionaris hebben aangesteld alsmede een klachtenreglement hanteren en wij ons hebben aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Mocht u een klacht hebben of onvrede, dan is de eerste stap om met ons contact op te nemen en dit bespreekbaar te maken. Bij voorkeur met uw eigen contactpersoon binnen Amare.

Heeft u zorg vanuit de WMO, dan is het volgende van toepassing:
Informeer ons over uw onvrede of klacht. Dit kan via ons kantoor op ons telefoonnummer 0416 – 76 06 46, of via hbh@amarezorgenzo.nl. Onze interne klachtenfunctionaris, te weten mw. I. van Eggelen, zal uw klacht binnen twee weken onafhankelijk samen met u afhandelen.

Indien u zich onvoldoende veilig voelt om de klacht bij ons te melden, heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met een externe onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger vanuit de NBEC. Deze kan u o.a. ondersteunen bij het bespreekbaar maken van uw onvrede of klacht.

Er zijn verschillende opties om uw klacht op te lossen voordat het een geschil wordt. De volgorde van uw acties hierin is belangrijk. Wij zien een klacht als een leermoment dat kansen biedt ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Iedere melding van een client / opdrachtgever, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand wordt als klacht gezien.

Goed gesprek met uw zorgaanbieder

Vaak is een klacht al op te lossen met een goed (informeel) gesprek met ons als uw zorgaanbieder. U kunt dit doen met de team coördinator HBH of via de zorgmanager. De interne klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het aangeven van de onvrede en de behandeling hiervan binnen Amare.

Komen we er samen niet uit?

Mocht u er in een gesprek niet uitkomen, dan heeft u ook de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk te melden bij onze organisatie. Zowel de externe als interne klachtenfunctionaris kunnen u ondersteunen met het op schrift zetten van uw klacht. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen 6 weken een schriftelijk reactie op uw klacht. Wij hebben een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor  u beschikbaar, mocht dat nodig zijn. Hij adviseert en bemiddelt.

Een officiële klacht indienen

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Amare biedt ook de mogelijkheid van het inschakelen van een vertrouwenspersoon. Voor zorg vanuit de WLZ, ZvW en WMO kunt u hiervoor terecht bij Will van Schendel en mevr. K. van der Linden. Deze zijn bereikbaar via tel. 036 – 5483146 of via vertrouwenspersoon@nbec.nl

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Bij het intakegesprek ontvangt u het volledige overzicht van alle betrokken instanties. Het volledige Klachtenreglement is ook op te vragen via ons kantoor.

ZORG NODIG?

Neem contact op