KWALITEIT

Amare hecht veel waarde aan kwaliteit van haar dienstverlening. Om deze te waarborgen en zichtbaar te maken zijn wij bezig met het realiseren van het HKZ-keurmerk. Door aan de eisen en regels van de HKZ te voldoen garanderen wij voor ons als organisatie, voor de cliënt en voor de financieel belanghebbenden (Zorgverzekeraars, het Rijk en de cliënt) kwaliteit van zorg!

Amare Zorg & Zo werkt met en zonder contractering met een zorgverzekeraar. Amare is gecontracteerd door de CZ-groep, hiertoe behoren OWM CZ-groep, OHRA en Delta Loyd.  Uw zorg wordt direct bij uw verzekeraar gedeclareerd, zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken! Bent u verzekerd bij een andere verzekeraar, dan kunt u ook gewoon bij ons terecht. Hiervoor zijn voor u geen extra kosten verbonden aan de zorg die wij leveren. Ook dan kunnen wij uw zorg direct bij uw verzekeraar declareren, zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken!

Uitgangspunt is dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig is opgezet en is geïntegreerd in de normale bedrijfsvoering. Dit betekent dat het kwaliteitsbeleid is geïntegreerd in het beleid van Amare Zorg & Zo en dat kwaliteitsdoelstellingen zijn geïntegreerd in de doelstellingen van de organisatie. Door deze integratie van kwaliteit binnen de opzet van bedrijfsvoering zijn medewerkers in hun dagelijkse werk betrokken bij de resultaten en prestaties van de organisatie. Hierdoor worden de medewerkers gestimuleerd verbetersuggesties te doen en tekortkomingen te signaleren. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks door de directie beoordeeld en geanalyseerd. De resultaten worden vastgelegd in de managementreview en vormen jaarlijks input voor het jaarplan en meerjarenbeleid.

ZORG NODIG?

Neem contact op