MISSIE

Als Amare Zorg & Zo willen wij, samen met onze cliënt, thuis huishoudelijke zorg bieden om thuis wonen mogelijk te (blijven) maken, bij elke zorgvraag en de daarbij horende zorgbehoefte. Door persoonlijk contact en een grote mate van betrokkenheid van de organisatie en medewerkers vervullen wij een samenwerking met de cliënt en , waar nodig, diens netwerk, waardoor in overleg wordt afgestemd waar en hoe wij passen binnen het leven van de cliënt thuis. Betrouwbaar, persoonlijk en respectvol zijn voor ons waarden die richting geven aan onze organisatie.

Voor mensen met een verstandelijke dan wel lichamelijke beperking is het vaak moeilijk om ‘gewoon’ thuis te blijven wonen en tóch de juiste, passende en professionele zorg te krijgen die zij nodig hebben om dit mogelijk te maken. Binnen Amare Zorg & Zo hebben we, in samenwerking met Amare Zorgcoaching, de kennis en expertise in huis om dit juist wel mogelijk te maken, want ook met een beperking zou thuis wonen gerealiseerd moeten kunnen worden! Zeker ook voor de ouderen is thuis wonen steeds meer aan de orde, ondanks de zorgbehoefte die bij het ouder worden soms komt kijken. Om deze thuissituatie zo prettig mogelijk te maken en te houden, kunnen wij passende en persoonlijke huishoudelijke zorg thuis bieden, met oog voor continuïteit en een persoonlijke verbinding met de cliënt. Ieder mens is uniek, en de zorg die daarbij past dus ook. Iedere cliënt krijgt bij ons unieke, persoonlijke en passende zorg, om thuis wonen mogelijk te (blijven) maken.

Thuis in een schoon huis!

VISIE

Thuis wonen wordt in Nederland steeds meer gestimuleerd. Verzorgingshuizen zijn er bijna niet meer, en nieuwe technologie zorgt ervoor dat de mogelijkheden thuis vaak legio zijn. De regie van het leven met een ziekte en/of beperking blijft steeds meer in handen van de cliënt zelf.  “Wat wil je, wat kan je en hoe ziet het leven er uit?” Ieder mens wil uiteindelijk zijn leven op die manier invullen als voor hem/haar past en prettig voelt.

Met alle nieuwe mogelijkheden die er nu en in de toekomst zijn en worden ontwikkeld, zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn om dit leven te blijven leven, ook wanneer er sprake is van een zorgvraag, m.n. op het gebied van hulp bij huishouden.  Om hierin te ondersteunen en aan deze zorgbehoefte te voorzien willen wij als Amare Zorg & Zo graag die uitdaging aangaan! Door kleinschalig te werken, ons persoonlijk met de cliënt te verbinden, kunnen wij mogelijkheden gaan onderzoeken om het leven thuis optimaal in te blijven richten. Door samenwerking en afstemming op het leven van de cliënt en diens naasten wordt de zorgbehoefte een onderdeel van het dagelijks leven, in plaats van een belemmering hierin.  De cliënt regisseert, wij als Amare Zorg & Zo, zijn hierin de tool om de zorg in te richten, af te stemmen en zo samen te werken om het leven thuis te leven.

ZORG NODIG?

Neem contact op