Op deze dag willen wij natuurlijk even stilstaan bij het harde en goede werk dat onze medewerkers doen om ervoor te zorgen dat onze cliënten thuis de zorg en aandacht krijgen die zij verdienen.

Onderdeel te mogen zijn in de ondersteuning bij het mogelijk maken van thuis wonen met passende zorg op maat geeft voldoening en onze medewerkers hebben dan ook allemaal hart voor hun vak. Zij staan voor de gezondheid van de cliënt, maar bieden daarnaast vaak ook een luisterend oor, een steuntje in de rug, advies op maat, de kracht om door te kunnen gaan en zolang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk, te kunnen blijven functioneren in de setting waar zij zich het prettigst voelen, hun thuis.

Daarom blijven wij thuiszorg bieden, zoals zorg thuis bedoelt is! Met ons hart, onze handen en ons hoofd, vol trots op ons vak en respect voor onze cliënten!

Alle verpleegkundigen/verzorgenden, BEDANKT!!