PERSOONLIJK CONTACT

Bij Amare Zorg & Zo geloven we in persoonlijk contact. Onze cliënten laten ons binnen in (een deel van) hun leven en daar moeten we op een passende manier mee om gaan. De cliënt verbindt zich met ons, en wij verbinden ons met de cliënt, zorgen voor hen. Door persoonlijke, open en respectvolle zorg te bieden kan de cliënt erop vertrouwen dat wij als organisatie op de best mogelijke manier zorgen voor hen.
Als u zich bij ons aanmeld met een zorgvraag, neemt onze wijkverpleegkundige binnen twee werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake. Samen met u wordt dan gekeken welke zorg u nodig heeft, en welke indicatie daarvoor nodig is. Aan de hand hiervan kunnen wij snel de juiste zorg in gaan zetten. Mocht er sprake zijn van een spoedvraag dan zijn we er binnen 24 uur!

KLEINSCHALIG

De zorg in Nederland veranderd snel, door allerlei nieuwe ontwikkelingen wordt persoonlijk contact met zorgverleners steeds minder en worden zorgorganisaties steeds groter, maar daarbij zijn onduidelijkheid en weinig continuïteit een veelgehoorde klacht.Wij denken dat de kracht van goed zorgen voor iemand juist zit in korte lijntjes, transparantie en zorg op maat met oog voor de wensen en behoeften van iedere cliënt, en iedere medewerker. Dat is onze manier van werken! Een kleinschalige en persoonlijke manier van werken houdt voor ons in dat wij meer contact met cliënt en medewerker willen hebben, en daardoor dus ook beter kunnen inspelen op persoonlijke wensen, behoeften, kracht, zwakte en inzet van kennis, daar waar dit de meeste meerwaarde heeft voor de cliënt. Omdat wij vinden dat u als onze client immers zelf het beste weet wat goed voor u is en wat het beste bij u past!

INNOVATIE

In de thuiszorg zijn enorm veel mogelijkheden, echter moeten deze wel op waarde worden geschat voor de organisatie en voor de cliënt. Door mee te denken en open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie kunnen we de cliënt echt zorg op maar bieden. Medewerkers worden gestimuleerd hierin mee te denken en voorstellen te doen, om zo innovatie in te kunnen zetten ten goede van de kwaliteit van zorg voor iedere cliënt.Door gebruik te maken van nieuwe e-health, op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de zorg, en deze adequaat in te zetten om goede zorg voor de cliënt toegankelijker, passender en completer te maken, kunnen wij een waardevolle meerwaarde zijn binnen goede zorg voor u!Onze medewerkers worden hierin meegenomen, ook zij worden gestimuleerd om ‘outside the box’ te denken. Door deze manier van openstaan voor vernieuwing en innovatie kunnen wij zorg meenemen naar de toekomst!

EIGEN KRACHT

Bij Amare Zorg & Zo vinden we het stimuleren van eigen kracht belangrijk. Stimuleren van uw eigen kracht als cliënt, om samen met u zoveel mogelijk uw eigen regie te behouden en uw mogelijkheden zo lang mogelijk te kunnen gebruiken en verbeteren.Ook voor medewerkers stimuleren wij de eigen kracht. Gebruik maken van kracht, kennis en kwaliteit en aan de andere kant stimuleren tot ontwikkeling, leren en eigen initiatief. Door van en met elkaar te leren halen we het beste uit de cliënten, het beste uit de medewerkers en dus het beste uit de zorg die Amare Zorg & Zo aan u kan bieden!

Een prettig gevoel!

FINANCIERING VAN ZORG

Amare Zorg & Zo werkt met en zonder contractering met een zorgverzekeraar.
Amare is gecontracteerd door de CZ-groep, hiertoe behoren OWM CZ-groep, OHRA en Delta Loyd, VGZ en is momenteel in onderhandeling met Menzis.  Uw zorg wordt direct bij uw verzekeraar gedeclareerd, zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken! Bent u verzekerd bij een andere verzekeraar, dan kunt u ook gewoon bij ons terecht. Hiervoor zijn voor u geen extra kosten verbonden aan de zorg die wij leveren.
Ook dan kunnen wij uw zorg direct bij uw verzekeraar declareren, zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken!

WERKGEBIED

We streven er naar om geen enkele client in de kou te laten staan! Echter willen we onze beloftes ook waar maken en onze cliënten goede zorg kunnen blijven bieden. Hierdoor is ons werkgebied momenteel nog beperkt tot een cirkel rondom Heusden, Vlijmen, Engelen tot Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Loon op Zand en Udenhout, en breiden wij langzamerhand uit naar Tilburg Noord / Reeshof.

Bij twijfel of een dringende hulpvraag, neem altijd even contact met ons op, we doen graag onze uiterste best om u alsnog van dienst te kunnen zijn!

ZORG NODIG?

Neem contact op